ชุมพร
Mon -Sun 24 Hrs.

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โดยสามารถแสกนผ่าน QR CODE เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน Website : https://www.saluipolice.com/index


แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/messages/t/162330464249241