ชุมพร
Mon -Sun 24 Hrs.

พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรสลุย ตั้งอยู่เลขที่ 213หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ของที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียน ชพ 41 (42375) เนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนสายเพชรเกษม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 450 ช่องทางขาขึ้นที่จุดพิกัด NN279020 ห่างจากตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรมาทางทิศเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร อาคารที่ทำการเป็นอาคารใหม่ 2 ชั้น มีบ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2 หลัง เรือนแถวตำรวจชั้นประทวน 3 คูหา

ลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสลุย ประกอบด้วย

ด้านทิศตะวันออก ที่ราบติดต่อพื้นที่ สภ.ปะทิว ซึ่งติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศเหนือ และทิศตะวันตก ลักษณะทั่วไปของสภาพพื้นดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพืชเกษตรกรรมที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน ผลไม้ทางภาคใต้เกือบทุกชนิด มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และกาแฟฯลฯ มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นพรมแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ทุรกันดาร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

1.วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ  ตั้งอยู่ ม.2 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ห่างจาก สภ.ฯ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 15 กม.

2.ศาลพ่อตาหินช้าง  ตั้งอยู่ ม.2 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร อยู่ห่างจาก สภ.ฯ ไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 กม.

3.โครงการพระราชดำริ   มี 1 แห่ง ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้และพิทักษ์พันธุ์พืช ตั้งอยู่ ม.7 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร