ชุมพร
Mon -Sun 24 Hrs.

ร่วมประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน

วันที่ 6 ม.ค. 67 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ธเนศ มีทอง ผกก.สภ.สลุย, พ.ต.ท.กนกศักดิ์ สุมงคล รอง ผกก.ปฯ,พ.ต.ท.วิสิทธิ์ อักษรทิพย์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.ทวีป มีสุวรรณ์ รอง ผกก.สส.ฯ,พ.ต.ท.สุนทร ขวัญช่วย สวป.ฯ,พ.ต.ท.วิรศักดิ์ วิเศษศักดิ์ สว.อก.ฯ ,พ.ต.ท.วิจิตร สามัญเมือง สว.สสฯ พร้อมด้วย คณะ กต.ตร.สภ.สลุย ร่วมประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สภ.สลุย