ชุมพร
Mon -Sun 24 Hrs.

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ม.ค. 67

วันที่ 3 ม.ค. 67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ธเนศ มีทอง ผกก.สภ.สลุย เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัด อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม สภ.สลุย