ชุมพร
Mon -Sun 24 Hrs.

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ก.พ. 67

วันที่ 2 ก.พ. 67 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ธเนศ มีทอง ผกก.สภ.สลุย เรียกข้าราชการตำรวจในสังกัด อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/ต่อต้านสินบนในหน่วยงาน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ณ หน้าที่ทำการ สภ.สลุย